Coaching

 

Waarom zou u gecoacht willen worden?
Er wordt wel gezegd dat je, om ergens een expert in te worden, je er 10.000 uur aan moet besteden. Echter, alleen 10.000 uur investeren is niet voldoende. Stel, u wilt leren golfen. Wat voor nut heeft het om 10.000 uur te investeren in golfen wanneer er niet een ervaren coach met u meekijkt, meedenkt en u behoedt voor een ‘misslag’? Velen investeren dan ook in een golfpro. Maar om verder als mens te ontwikkelen, in werk of privé, is een coach net zo belangrijk. Topsporters, topmanagers,toppolitici laten zich coachen om te blijven ontwikkelen en echt beter te worden. Die hebben een coach met een frisse blik en open mind naast zich die hen vragen blijft stellen en waar nodig tips en technieken kan leren. De coach kan gedreven zijn of ‘laid back’. Wat voor type coach iemand nodig heeft, is afhankelijk van de persoon en zijn doel.

Wanneer u uw communicatie of conflictresolutie vaardigheden wilt verbeteren, wanneer u het effect van uw emoties en gedachten op uw functioneren wilt onderzoeken, wanneer u ‘vast’ zit in uw huidige situatie, wanneer u zich sneller wilt ontwikkelen in uw werk, wanneer u promotie wil maken: dan zijn wij voor u de juiste coach.

Wij zijn zowel gedreven als ‘laid back’. Gedreven om u te helpen te groeien, ontwikkelen: om resultaat te bereiken. We zijn ‘laid back’ in de wijze waarop. Wij beheersen verschillende coachingtechnieken. Er gaan vele wegen naar Rome. De reis is net zo belangrijk zo niet belangrijker dan het doel. Ieder mens en iedere vraag is uniek en elke context anders. De coach sluit met zijn methode aan bij de eigenschappen van de klant.

Wij zijn gespecialiseerd in het coachen van emotionele- en sociale vaardigheden. Dan hebben we het over communicatie. Over presentatie ofwel body language (tonen of lezen). En conflictpreventie en conflictresolutie. Kortom, over emoties en sociaal gedrag. Maar ook over de rol van ethiek en zingeving en hoe dit tot uiting komt middels de emotionele- en sociale vaardigheden. Dit klinkt misschien soft maar het is allesbehalve soft. Iedereen heeft er mee te maken. Vooral wanneer er keuzes moeten worden gemaakt en beslissingen moeten worden genomen. En hoe hoger aan de top of hoe zwaarder het beroep – CEO, CFO, Partner, Manager, Advocaat, Arts – hoe belangrijker het wordt. De inhoud wordt vaak belangrijker gevonden dan de vaardigheden. Echter, de inhoud kan niet goed gekend, besproken en gewaardeerd worden wanneer belangrijke vaardigheden onvoldoende toegepast kunnen worden.

Waarom zou u gecoacht willen worden op emotionele- en sociale vaardigheden?
Wanneer u echt verder wilt komen in het leven, heeft u – zeker in de huidige tijd – excellente emotionele- en vaardigheden nodig. En dat begint bij ‘zelfbewustzijn’ en ‘zelfmanagement’, empathie en sociale vaardigheden*. In de huidige tijd wordt veel van mensen gevraagd. De samenleving, de overheid, bedrijven hebben behoefte aan integere, eerlijke mensen. Ook wordt verwacht dat u zelfsturend, zelflerend, zelfzorgend, zelfinitiërend enzovoort werkt en leeft. En daarnaast wordt er in deze tijd ook en vooral verwacht dat u zich kunt inleven in de ander: uw collega, uw medewerker, uw leidinggevende, uw partner, uw kinderen. En u dient over sociale vaardigheden te beschikken. Om eerlijk en integer te zijn, dient men zelfbewust te zijn. Bewust van eigen overtuigingen en waar die vandaan komen. Bewust over gevoel en emotie en hoe dat getriggerd wordt.

Waar draait het om, bij ‘zelfbewustzijn’ en ‘zelfmanagement’ en empathie? 
Zelf bewustzijn betreft het voelen, (her)kennen en kunnen overdenken van uw eigen emoties en gedrag in moeilijke situaties. U kunnen verwonderen over u zelf. Zelfmanagement betekent uzelf in de hand kunnen houden, door bewust te blijven en niet in een ’emotionele reactie’ te schieten. Het houdt in dat u op een respectvolle, toegankelijke manier uw emoties en visie in die situaties kan uiten en delen. Het betekent ook uw manier van denken en doen ter discussie durven te stellen. Empathie houdt in dat u met de ander in gesprek gaat, met een open mind. En u zich zonder oordeel kunt verwonderen over hoe die ander naar dezelfde situatie kijkt. Dat u zich kan inleven in de perceptie en het perspectief van de ander. En vandaar uit keuzes en beslissingen durft te maken. Dat kan ook betekenen uw eerdere keuze wijzigen. Het gaat er omdat u weloverwogen keuzes en beslissingen maakt vanuit uw ethisch besef, uw normen en waarden, waarbij u de belangen en normen en waarden van de andere partij(en) hebt gehoord en afgewogen. Het gaat er uiteindelijk om dat u trouw blijft aan u zelf – waarbij er best sprake mag zijn van voortschrijdend inzicht – waardoor u authentiek bent, eerlijk en integer blijft en uzelf steeds in de spiegel kunt blijven aankijken.

Het beschikken over zelfbewustzijn en zelfmanagement bevordert uw focus op uw doel. Het beschikken over empathie en sociale vaardigheden bevordert dat u anderen begrijpt, begrepen wordt door anderen, uw invloed kunt uitbreiden, draagvlak kan creëren en tot integere besluiten kunt komen.

Hoe houden wij onszelf scherp?
Om ons niveau hoog te houden, lezen wij veel wetenschappelijke onderzoeken en boeken over het brein en het lichaam (cognitive and behavioral neuroscience), psychologie en fysiotherapie, mediteren we en beoefenen we yoga en volgen wij zelf geregeld workshops en laten wij ons coachen. Want de mens is als ‘een ui’: wanneer je een schil hebt verwijderd, volgt er een nieuwe schil om te bewonderen en je over te verwonderen. Er is steeds wat te onderzoeken en te leren.

* Zie het boek “Focus: The Hidden Driver of Excellence’ van Daniel Goleman, de auteur van de internationale bestseller ‘Emotional Intelligence, Why it can matter more than IQ’.