Conflictpreventie en -management voor zorgverleners

conflict management Achtergrond:

Conflicten zijn het gevolg van ‘ruis in de communicatie’ en emoties. Er is een conflict aan het ‘ontkiemen’ of is reeds ontstaan met de cliënt, diens familie of een collega. Hoe voorkomt u (escalatie van) een conflict? Hoe reageert u effectief in geval van een conflict?

Doel van de workshop, de toegevoegde waarde voor uw praktijk:
Na deze workshop voelt u zich zekerder in moeilijke gesprekken en bent u beter in staat om conflicten te voorkomen. En mochten ze toch ontstaan, kunt u ze bespreekbaar maken, managen.

Werkwijze:
Korte informatieoverdracht gevolgd door praktisch oefenen door de deelnemers. Inbrengen van eigen casus om mee te oefenen.

Inhoud workshop:
De deelnemer krijgt meer inzicht in en invloed op eigen gedachten, gevoelens, gedrag en uitingen in een conflict. De deelnemer krijgt strategieën uit de mediation praktijk (conflictbemiddeling) om effectief te reageren en leert hoe de ander positief te beïnvloeden. Er wordt ingegaan op conflictdiagnose, conflictproces, ‘rollen’, belangen, overleg en onderhandeling, verwachtingenmanagement en eerste hulp bij ongewenste resultaten.

Voorkennis:
Verwacht wordt dat de deelnemer kennis heeft van gesprekstechnieken en metacommunicatie en deze weet in te zetten. Hiertoe kan de workshop ‘Begrijp ik je goed” gevolgd worden.

Datum / Certificaat
De workshop wordt op dinsdag 27 mei gegeven, van 12.30 tot 17.00 uur.
Na afronding van de workshop ontvangt u een certificaat van deelname.Deelnemers / Kosten / Locatie

Deelnemers / kosten / locatie
Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12.
Kosten: € 60,50 inclusief btw per deelnemer.
Locatie: PuurZorg, Europark 18, 4904 SX Oosterhout. Thee en koffie worden verzorgd.

Aanmelden / Informatie
Aanmelden kan via josee.savvypeople@gmail.com en via 0655727231
Voor meer informatie over de workshop of over Savvy People en de trainer, kunt u bellen met bovengenoemd nummer of bezoek www.savvypeople.eu.

Facturatie / Annuleren:
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Circa een maand voor aanvang van de workshop ontvangt u een factuur. Bij tijdige aanmelding ontvangt u twee weken vóór de workshop digitaal informatie om u voor te bereiden op de workshop. U kunt tot 30 dagen voor de workshopdatum annuleren.