Mediation

Wij zijn uw partner in conflictpreventie en conflictbemiddeling (mediation) in de branches cure & care. Op het gebied van arbeidsrelaties, management en contractenrecht.

Soms gaat de samenwerking minder en ontstaat er een conflict. Bijvoorbeeld tussen twee leidinggevenden of tussen een leidinggevende en een goede medewerker. Bij een conflict op het werk ‘genieten’ collega’s vaak mee. Wanneer u en u medewerker(s) er niet samen uitkomen, schakel dan Savvy People in voor bemiddeling. Onze mediation werkt!

Waarom mediation? De betrokkenen hebben last van het conflict en worden minder efficiënt en effectief. Een conflict leidt tot stress en stressreacties. Bovendien, bij een conflict op het werk ‘genieten’ collega’s vaak mee. Ongewild worden zij betrokken in een conflict. Dit doet de werksfeer en het  onderling vertrouwen geen goed en dat beïnvloedt de efficiëntie en effectiviteit van alle medewerkers.

Wanneer mediation? Het liefst vóór het conflict escaleert en het een kostbaar, langslepend of explosief conflict wordt.Onze mediation spaart u energie, tijd en geld. Of wanneer een conflict al zo hoog opgelopen dat u niet meer in onderling kunt overleggen en niet zo gauw een oplossing vindt.

Wat kunnen wij voor u betekenen? Met conflictbemiddeling door mr. Bosman wordt het alsnog mogelijk om gezamenlijk een oplossing te vinden. Wat u de tijd, energie en geld – voor advocaten en rechtszaak – scheelt. Mr. Bosman is succesvol in mediation en heeft veelal aan maximaal 10 uur genoeg om de angel uit het conflict te halen en partijen tot onderling begrip en het exploreren van oplossingen te begeleiden.

Middels een of meer mediationgesprekken kunnen veel geschillen door de partijen onderling worden opgelost. Hierdoor kunnen de partijen hun relatie voortzetten, met begrip voor elkaars overeenkomsten, verschillen en belangen. En indien voortzetting niet mogelijk blijkt, kan de relatie op een voor beide acceptabele en prettige manier beëindigd wordt. De mediator faciliteert het gesprek zodat u het conflict gezamenlijk oplost. Gedurende het mediationtraject wordt er gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen.

De mediator is een onafhankelijke, neutrale partij: luistert, oordeelt niet maar begeleidt het proces tussen de partijen. De mediator zorgt voor een vertrouwde, veilige omgeving waarin partijen zich kunnen uitspreken, naar elkaar kunnen gaan luisteren en inzicht krijgen in de belangen van zichzelf, de ander en de gemeenschappelijke belangen. Door het (op)bouwen van onderling begrip kunnen de partijen nadenken over de diverse mogelijke oplossingen voor hun geschil en een gezamenlijk gedragen, lange termijn oplossing voor het geschil.

In geval van mediation sluit u met uw wederpartij en Savvy People een mediationovereenkomst en eventueel separate overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever.

Een voorbeeld van conflictbemiddeling:
Twee leidinggevenden in een verzorgingshuis konden niet langer met elkaar samenwerken. Wanneer ze elkaar alleen al zagen kregen ze al stress. En de gewisselde opmerkingen waren ofwel zeer afstandelijk of pijnlijk. Een onderling gesprek was onmogelijk. De leidinggevenden, de teams en de manager leden hieronder. De situatie had zich in 10 jaar tijd opgebouwd. Allerlei interventies hadden gefaald. Beide leidinggevenden deden verder hun werk goed en de manager wilde beide behouden. Maar inmiddels was de sfeer te snijden. Zo ging het niet verder. Mr. Bosman werd gevraagd te mediaten. Na een korte individuele telefonische intake met de manager en de beide leidinggevenden, had zij een gedurende 1,5 uur een goed gesprek met ieder van de leidinggevenden: mr. Bosman luisterde vooral, vroeg door, spiegelde, verwonderde zich. Aan het eind van het gesprek gaf zij beide leidinggevende ieder een andere boekentip. Drie weken later volgde een drie-gesprek. De dames stonden gezamenlijk te wachten en waren in gesprek. Ze hadden zelfs al samen een cursus gevolgd en daarbij naast elkaar gezeten. Dat was eerder niet mogelijk. U begrijp dat na dit eerste gezamenlijke gesprek, waarin nog veel is uitgesproken en waarin onderling begrip en waardering werd getoond, er geen gesprek meer nodig was. Een van de dames verzuchtte: “Hoe is het mogelijk dat die nare situatie zich 10 jaar voortsleepte. Dat niemand anders ons op deze manier inzicht heeft gegeven in het ontstaan en voortduren van het conflict’.